ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

В това интервю Каролина разказва за молитвите, заклинанията, ритуалите и практиките за изпълняване на желания – любовни, за успех, за пари, за семейно щастие

Ако човекът нямаше желания, мечти и стремежи, той едва ли би стигнал до днешното си равнище на развитие. Съвременният жител на Земята владее „магии“ , за които предците му допреди стотина години са можели само да мечтаят – пътуване в космоса, гмуркане в глъбините на океана, проникване в земните недра, контрол върху стихиите (а някога го е можел само Зевс). Днес се лекуват смъртоносни болести, които преди са покосявали всичко живо. Човекът е като бог – той дори управлява своето възпроизводство.

И докато на глобално ниво човекът лети напред, в неговия микросвят – точно както преди, не му достигат малките земни радости. Такива като покрив над главата, финансово благополучие, семейно щастие, признание, успех. И точно както преди хилядолетия, и днес човекът има нужда от малко магия, за да постига желанията си. Просто за да живее добре.

Магията има място в 21 век, както е била необходима и за древните. Обръщаме се към феномена Каролина Чолакова – ясновидка и веща в магиите, за да ни разкрие част от забравеното знание на предците ни: как да материализираме своите желания.

– Най-напред може ли да ни обясните по какво се различават естественият и магическият път за  сбъдване на желания?

– Всеки магически ритуал има за цел да претвори желанието в живота, да го материализира в реалността. Да приведе енергията от едно състояние в друго – от мисъл в материя. Това става и по по естествен път, но често той е хаотичен и неуправляем. Знаете как понякога се стремим към определено нещо, работим за него, а накрая се получава съвсем друго. Защото не всичко е в полезрението на човека. Има сили и енергии, които той не забелязва. Би могъл да ги управлява, ако ги познава и разбира. Естественият път е проба – грешка, корекция, пак проба – грешка и така, ако се получи. Или пък не, ако не му стигне времето, силата, енергията, целенасочеността.

Магията скъсява пътя – всичко става по-бързо. И е много по-прецизна – насочва се към конкретната цел директно, без налучкване.

Как се сбъдват желанията

– Каква е принципната “технология” за сбъдване на желание в материалния свят?

– Сега децата ги учат, че мечтите се постигат – с труд, с много и последователни усилия. Казват им, че нищо не идва на готово и че ако искат нещо, трябва да работят за него. Всъщност не е така, понеже навсякъде в нашия свят работи един общ закон: за да получиш, трябва да дадеш. Законът за енергията – нищо на света не се губи, а само минава от една форма в друга. И обратно – нищо не се появява „от нищото“. То е преобразуване на някаква енергия. За всяка придобивка се изисква вложение, а всяка загуба се компенсира.

Древните са правили жертвоприношения. Защо? Предлагали са на висшите сили замяна. Това е била съзнателна и доброволна загуба, която да компенсира придобивката. В днешно време това се прави на енергийно ниво.

В основата на магията за изпълняване на желание пак стои разбирането за жертва, която да се даде в компенсация на полученото.

– За каква жертва става въпрос?

– Магическите традиции прилагат различни типове. Според мен най-силната е поддържането на постоянна ментална проекция на образа на желаното в своята ежедневна реалност. Звучи елементарно, но не е. То е процес, който включва най-напред изясняване на желанието. Много смятат, че знаят какво искат, но всъщност се заблуждават и не достигат до истинската същност. После – правилно формулиране на желанието. После – предприемане на действие за осъществяването му. Защото само да искаш нещо, не е достатъчно. Трябва да има и реално действие. Самият магически ритуал е част от него.

Как да формулираме желанията си

– Как правилно да формулираме желанията си?

– Магията е просто начин за програмиране. Главният й принцип е осъзнаване на желанието и формулирането му в кратка форма (5-6 думи). Така правим правилната заявка към Вселената, за да получим това, което действително желаем, а не това, което смятаме, че желаем.

Магията се подсилва с вяра и увереност, че желаното ще дойде. Материалният израз на това е формулиране на желанието в сегашна форма, без „ЩЕ“. Например: аз съм здрав, а не: аз ЩЕ съм здрав. Но само изречено, без да е подплатено с истинска вяра, не върши работа.

– В какво се състои силата на едно желание?

– В разбирането, че ние заслужаваме. Ние заслужаваме всичко, което желаем и нищо по-малко. Вселената, Бог или както наричате Висшия ред на организиране на света, дава благата си без остатък на всички. Но едни приемат повече, други по-малко. Увереността, че заслужаваме тези блага, само защото съществуваме, е ключът за вратата, която ни държи в липса.

Молитви за сбъдване на желания

ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве– Тогава има ли полза от молитви за сбъдване на желания?

– Естествено. Молитвата е многоизмерна. На едно ниво ние осъзнаваме точно какво желаем. На друго ниво го заявяваме открито, тоест проявяваме смелостта да си го поискаме. На друго ниво „уведомяваме“ Вселената, че сме готови да приемем благата й. Молитвата е осъществяване на енергийна връзка с висшите нива.

– Кои са главните неща, които трябва да знаем за молитвата?

– Намерението е движещата сила на магията. Молитвата е практическата „заявка“, изразеното намерение. Тук не говорим за религиозната молитва, в която искаме прошка за греховете си. Ако направим паралел, тук по-скоро става въпрос за благодарствена молитва. С нея благодарим на Вселената или Бог за даровете. Защото те вече са ни дали това, което желаем. Просто до момента ние не сме съумели да го получим.

– Кога една молитва действа и кога не?

– Труден въпрос. Няма наръчник, който да работи на 100% за всеки. Човекът е един микрокосмос и се моли с целия „багаж“, който си носи през преражданията – съмнения, травми, блокажи. Ако умоляваш със съзнанието, че не заслужаваш, дали ще привлечеш в живота си? Едва ли.

– Към кого да отправя молитвите си начинаещият магьосник, за да му се сбъдне желанието?

– Дали молитвата е отправена директно към Бог или чрез посредници – Богородица, ангелите, архангелите, тя в крайна сметка стига пак до Бога или Вселената, ако щете. Изберете да се молите на висша сила, която чувствате близка и която ви вдъхва увереност и вяра.

– Какво настроение трябва да се цели?

– Има 3 ключа към изпълнението на желание – да го поискаш, да повярваш, че ще го получиш, и да го приемеш. Често човек не смее да пожелае нещо, защото не вярва, че ще стане. Или отправя молитва, но е пълен със съмнения. Как би могло да се получи тогава? Непоколебимата вяра е разковничето. А другото е благодарността. Да се изпълним с благодарност и буквално да я излъчваме от себе си. Вярата и благодарността създават най-добрата среда за молитва и за осъществяване на пожеланото в нея.

– Как да се молим, кога и къде?

– На въпроса „кога“ отговорът е: винаги, когато изпитаме порив. Душата ни подсказва. Получаваме вдъхновение. То може да се породи по външен повод или да се зароди в нас. Хубаво е да отговорим на такива пориви с незабавна молитва. Иначе хубава практика е вечер, когато е най-спокойно, да си помислим какво ни се случва и доколко то ни удовлетворява. И да го споделим с Бог или Вселената. Да поблагодарим за това, което са ни дарили.

А въпросите как и къде да се молим, не са така важни. Важното е да следваме сърцето си и да сме искрени.

– Бихте ли препоръчала конкретна молитва?

– Да, наистина повечето се затрудняват да се изразят добре и да облекат в думи вътрешния си свят. Затова са записани готови текстове за молитва. Може да се казват точно или да се изменят според вътрешното усещане.

Молитва към Богородица

Майко Мария, Богородичке! Обръщам се с молба към теб за помощ. Подкрепи ме в нуждите ми, бъди ми помощница в изпитанията. С благодарност и почит обещавам, че ще казвам на всички за силата на тази молитва. Моля те, бъди до мен и в радост, и в скърби. Пази мен и моите любими. Моля те да отнесеш до Бог моето съкровено желание. Желая… (желанието се излага със свои думи). Моля те, подкрепи ме да намеря правилния и богоугоден начин, за да го осъществя.

Друга хубава молитва е насочена към свети Мина, който се застъпва за хората пред Бога и помага за изпълняването на желания (чудеса, както ги наричаме в християнството).

Молитва към свети Мина
ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

Света Марта не е много популярна у нас, но се смята за „майсторка“ в изпълнението на желания

Свети Мина, Мъченико, наш защитнико в мъка и нещастие. Помогни ми да изцеля телесните и душевните си болки, подкрепи ме да се сдобия с … (тук се формулира желанието). Защити ме от враговете видими и невидими, които препятстват изпълнението на моята мечта. Вярвам, че с твоята помощ ще бъда избавен/а от всяка беда и скръб, за да мога да живея с благодатта на Бога. Дари ме с мирен, любящ и спокоен живот.

Молитва към Николай Чудотворец

Ето и как да призовем свети Николай Чудотворец:

Свети Николай Чудотворец, възлюбен син на Бога. Ти винаги помагаш на хората в нашите  страдания и просби. Благослови ме, за да се изпълни по-скоро съкровеното ми желание. Помоли Господа за милост и благодат. Нека той не остави молбата ми без отговор. В името на всемилостивия наш Бог, Амин!

Молитва към Исус Христос:

Господи Исусе Христе. Облей ме с твоята безгранична любов, дари ме с безконечната си милост. Благослови ме за по-добър живот, помогни ми да живея по Христовите закони, да се изпълня с обич към всичко, що е сътворено от Бога. Моля те, подкрепи ме да се изпълни моето голямо желание (разказва се за него накратко), за да живея в мир, спокойствие, благодат и да славя името Господне. Нека всичко замислено се сбъдне сега и завинаги, во век и веков. Амин!

За нас, християните, е хубаво молитвата, в която разказваме на Бог за желанието си,  да бъде съпътствана и с молитвата „Отче наш“, с която да изразим почитта и благодарността си.

– Може ли молитвите да бъдат за любов?

– Хората най-често желаят здраве и любов – големите ценности. Част от желанието за любов е телесната страна, но в това няма нещо лошо. Ние сме създадени за това, така се възпроизвеждаме. Естествено е да помолим Бог да ни даде пълноценна връзка – духовно и телесно сливане, пълен синхрон и хармония.

Любовни желания

– Има ли специфика при сбъдването на любовни желания?

– Особеното при любовните желания е, че обичайно те касаят друг човек. Нали правим разграничение между молбата: Господи, дай ми спътник в живота, дай ми любов, и примерно: Господи, помогни ми Иван/ Мария да ме заобича. Много се говори за бяла и черна магия за любов. Хората често питат: това какво е – бяла или черна магия. Много е лесно разграничението – ако желанието ни не представлява някакъв вид насилие, налагане на волята ни върху друг човек, то действията ни за неговото сбъдване е бяла магия. Обратно – ако желанието ни изкуствено ще промени живота на друг човек, то много ясно, че е черна магия. Бяла и черна не зависят от това към какви висши сили се обръщаме, а само от това каква е същността на желанието ни.

– Изпълнението на любовни желания не е ли също вид магия?

– Всичко е магия. В най-добрия смисъл на думата. Молейки се, отправяйки желанията си към Вселената или Бог, извършвайки ритуал, с който заявяваме в материалния свят своето желание, ние извършваме магически действия.

– Може ли сами да направим магия за любовно желание?

– Разбира се. Няма хора, на които да им е забранено да се занимават с магическа практика. Но дали ще постигнат положителен резултат, е по-сложен въпрос. Нужни са доста неща – от осъзнатост до някои познания. Защото ние съществуваме в материален свят, ползваме материята и трябва да я познаваме.

Грешки в любовната магия

– Какви грешки допускат неопитните чародеи?

– Да, така е, много се греши. Колкото и да е достъпна магията, липсата на познания вкарва в грешки. Основната идва от неразбирането на закона: за да получиш, трябва да дадеш. Ако това даване не е осмислено и доброволно, събиране на „данък“ пак ще има, само да не се окаже неприятно. Може да загубиш нещо, на което държиш.

Друга грешка е самоувереността и небрежното отношение към магията. Небрежност проявяват тези, които не й вярват докрай. Които си казват – хайде, ще пробвам, пък ако стане. Когато правиш магия (намеса), то винаги си става. Въпросът е какво става и дали това, което става, те удовлетворява.

Грешка е и да се практикува магията като игра. Някои си казват – паля две свещи, горя един конец, какво толкова?! Всяко магическо действие води до промяна. Ако това не се осъзнава, много лошо. И да отбележа, че последствията от грешките  не са очевидни. Пипнеш едно, то се отрази на съвсем друго. Може дори да не разбереш как и защо си го предизвикал. Никой не ти вдига табела: Сгреши, отнемам ти две точки! Може да правиш ритуали за любов, а да платиш със здраве например. Не искам да плаша, но няма и да лъжа.

ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

Всяка жена в даден момент от живота си иска да бъде чародейка и да привлича в живота си желаното

– Какво бихте препоръчала да правят, за да имат успех?

Желанието да е истинско и съкровено. Да се подходи сериозно към магическия ритуал и да се разбира, че той води до реална промяна. Осъзнатост и отговорност – това са задължителните неща. Ако човек усеща, че няма ресурса, по-добре да помоли за помощ или да възложи на друг да извърши намесата. Това е 1000 пъти за предпочитане, отколкото да се пипа на сляпо.

– С какво вашето чародейство е за предпочитане?

– Аз помагам на хората да изяснят желанието си. И да осъзнаят последствията от него. Правя ритуалите така, че „данъкът“ да бъде платен, замяната да бъде направена по приемлив начин. Нали никой не е съгласен да привлече любимия човек, но да плати с някоя болест. Или със загуба на работата си. Жертва и отплата винаги има, но защо тя да е загуба.

Освен това аз усещам точно от каква магия има нужда конкретният човек. По какъв начин да се изпълни желанието му най-добре и по най-бърз начин. Избирам най-подходящия за конкретния човек ритуал.

Кога любовното желание се изпълнява

– Защо, не работи ли всичко при всеки?

– Работи, ако човекът е отворен и подкрепя с вяра и непоколебимост. С интензивно чувство. Ако няма вътрешна съпротива. А понякога самият ритуал поражда съпротива. Ето например знаете магическите ритуали, които използват гроб и гробища. Всеки ли може да ги направи? Ще се активират суеверия, атавистични страхове, какво ли не.

– Бихте ли дала конкретно заклинание, което да се ползва без риск?

– Безопасното заклинание съдържа в себе си и желаното, и отплатата. И те да са ясно и точно формулирани. Да не се оставя място за неочаквани ефекти.  Желанието се изговаря на глас  трикратно. Три е сакрално число, с него се заявява ясно, че наистина желанието на извършващия ритуала е такова, каквото го изрича.

Заклинание за привличане на любов

без да се посочва конкретен човек:

Както ключът намира точната ключалка, така и аз привличам точният човек за мен. Любовта влиза в живота ми, лъжата излиза от него. Обещавам, че няма да изрека нито една лъжа в продължение на 1 месец/ 1 година/ до Великден… (по избор).

В примера човекът обещава, че ще спре да лъже и така ще се отплати за любовта, която ще получи в живота си. На това място може да се включи друг обет. Например: обещавам, че ще направя цветна градина пред блока или обещавам, че ще помагам на еди кой си, ще даря за тази и тази кауза и други.

Заклинание за привличане на обичта на конкретен човек

Както слънцето изгрява всеки ден, така любимият ми идва бързо при мен. Нека сърцето му/ й се изпълни с любов към мен. В замяна обещавам…

Тук също се дава залог, но да сте наясно, че той трябва да е съществен. И пак няма гаранция, че Вселената няма да уравни и по друг начин. Намесата в чужд живот винаги се плаща сериозно.

Но само изричането на едно заклинание е слабо. Понякога не стига без да се извърши ритуал.

– Можем ли да дадем на читателите действащ ритуал за любов?

– Да започнем с подготовката. За да влезем в нов етап от живота и да срещнем нова любов, е нужно да изчистим мислите си от миналото. Преди да направим любовен обред, трябва да пуснем миналите отношения, дори и те да са оставили в сърцето дълбоки рани. Китайците имат една мъдрост, която казва, че ако искаш горещ чай, първо трябва да излееш стария от чашата. Същото е и с отношенията – не може да се построи ново върху старото. Съветът ми е да не зацикляте върху стари отношения, защото те ви поставят в рамки. Вместо да се опитвате да поправите развалена връзка, насочете се към нова любов – тя ще е качествена.

Ритуал за привличане на мъжко внимание

Ще ви споделя една древна практика, която има невероятна мощ. Ритуалът се прави три нощи поред, не повече. За него ви трябва кърпа, крем за лице и сапун. Наредете предметите на масата и ги напръскайте със светена вода. Около тях разположете три църковни свещи и прочетете три пъти следното:

ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

Магията е енергийна връзка

Създателю, Съзидателю на всичко видимо и невидимо. Ти, който ни даваш своята благодат. Спусни небесната си сила върху тези предмети, нека те се заредят с твоята благотворна енергия. Нека при използването им, тези предмети ми дарят твоето застъпничество, помощ и подкрепа. Нека изреченото бъде сторено. В името на Отеца наш, на Сина Божи и на Пресветия Дух, Амин!

След произнасяне на молитвените думи се прекръстете, духнете свещите и си легнете. Сутринта се измийте със сапуна, избършете се с кърпата и си сложете от крема. На глас кажете: Аз (името ви) приемам в себе си Господнята благодат, Божието благословение, Божията помощ и подкрепа. Днес ще бъда като магнит за мъжете, като необходимата на всеки светлина. Днес ще грея като ясно слънце и ще показвам най-хубавото, което притежавам в себе си. Нека изреченото бъде сторено. В името на Отеца наш, на Сина Божи и на Пресветия Дух, Амин!

Ритуал за връщане на любимия

За него е необходимо огромно търпение и да сте готови да приемете резултатите. За ритуала ви трябва прозрачна чаша, църковна свещ и прозорец, в който се отразява лунната светлина. Ритуалът се прави на пълнолуние. Точно в полунощ закрепете свещта в чашата и я запалете. Внимателно налейте вода до половината и поставете чашата да се осветява от луната.

Концентрирайте се върху своето желание да върнете любимия човек при себе си и почувствайте това, докато гледате как гори свещта. Пазете пълно мълчание, докато свещта не загасне сама. После сложете чашата с водата и изгорялата наполовина свещ до леглото си откъм главата и легнете да спите.

След събуждане вземете чашата и излезте с нея навън. Пресечете улицата пред дома си и намерете къде да поставите чашата от другата страна – да е близо до платното, но и на закътано място, да не бъде подритната. Извадете свещта и си я приберете. Едва когато се приберете у дома, може да проговорите.

По някое време отидете на църква и запалете същата свещ за здраве на любимия си. Помолете се на Бог или Богородица да ви помогнат във вашето начинание.

На излизане от храма кажете: Очистих любовта си от всяко зло. Занапред тя ще ми носи само добро и радост. Нека изреченото бъде сторено, Амин!

Ритуал за среща със сродна душа

Сродната душа е определена от Вселената още преди да дойдем в тяло на Земята. Той може да не е мечтаният партньор, но е идеалният за нас. С него израстваме и изпълняваме задачките, които сме си планирали за този живот. Ако желаем да срещнем човека, който ще е максимално полезен в живота ни, можем да направим следния ритуал:

Пригответе си предварително три църковни свещи и в полунощ отидете до най-близката църква. Влезте в дворчето и запалете свещите. Кажете:

Нека вятърът завее, нека лицето ми облее. Нека вятър да довее Божията воля и повеля. Моля те, научи ме как да стигна до моята сродна душа. Моля те, отвей всички препятствия пред нашата среща. Насочи погледа ми в правилната посока. В името на Отеца наш, на Сина Божи и на Пресветия Дух, Амин!

Гледайте пламъчетата на свещите. Ако те се отклонят надясно, значи сродната ви душа е много далече и ще влезе в живота ви след време. Ако клонят наляво, значи сродната ви душа е в друг град (примерно ще я срещнете при пътуване). Но тя ще влезе в живота ви сравнително скоро. Ако огънчето се насочи към тялото ви, значи сродната ви душа е около вас, вие я познавате, но нямате очи да я видите. Огледайте се по-внимателно, отворете се за неочакваното. И последният вариант – огънчето се накланя право напред, отдалечавайки се от тялото ви –  засега не ви е дадено да се съберете със сродна душа. Трябва да чакате или да промените нещо в себе си. Но молбата ви към Небесата вече работи и ще ви помага за изпълняване на желанието ми.

Задължителен завършек на всеки ритуал е да поблагодарите за вниманието и помощта. Направете го както ви идва от сърце – с прости думи, с благодарствена молитва, както желаете.

Опасности и рискове при любовно желание

– Какви са рисковете и опасностите от една такава магия?

– Опасно е да насилваме някой да ни заобича. Опасно е да се влюбим в някой и да му направим магия да отговори на чувствата ни. Въобще не го препоръчвам. Ако имате такива желания, елате да поговорим, да помисли кое е най-полезно да се пипне , да се промени, как да се помогне.

ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

Зле направената магия влияе върху всяка област от живота на човека

– Какво може да пропусне начинаещият експериментатор в магиите?

– Белезите, че нещо бърка. Зле направената магия се проявява и в самите нас, и в човека, за който сме я направили. Следете за състоянието си, както и човека, за който сте правили магия. Намесата се проявява като дискомфорт, тревога, по-често от нормалното главоболие, възникване на неприятности от нищото, слабост, вялост, апатия, гадене. И много важно – необичайно поведение. Сякаш човекът не е същият, реагира различно. Това са белези за допусната грешка. А грешката трябва да се поправи, не може да се остави така и да очакваме добри неща в бъдеще.

– А магиите за сбъдване на нелюбовно желание? Коя е най-мощната?

– Можем да си помогнем с магия за всякакво желание – за успех, за дом, за пари, за сдобряване. За да си купим хубава кола. Да пътуваме без произшествия. Да отидем на пътешествие. Няма ограничение. Няма малки и големи желания. Всяко наше желание може да бъде поставено пред Вселената.

Не мога да кажа коя магия е най-мощната. Има хиляди ритуали, много от които са наистина силни и работещи. Принципно ритуалите са прости и сложни. Към простите се числи да напишеш желанието си на листче и да го изгориш, като отправиш молба към Вселената. Други ритуали изискват подготовка, включват специални предмети и т.н. Общо взето колкото по-голямо усилие направиш, колкото повече собствена енергия влошиш в ритуала, толкова по-въздействащ е той.  При минимално енергийно вложение може да се очаква и минимален резултат. Може ритуалът да е прост, но да се повтаря (заплащане с постоянство). Може да се подкрепя в ежедневието с мисли, с периодично насочване на енергия.

Мощен ритуал за любовно желание

– Бихте ли ни дали конкретна магия, която се изпълнява у дома?

– Една практика, която бих нарекла стандартна, е следната: взимаме нова носна кърпа, разтваряме я пред себе си и над нея изговаряме желанието си. Правим го на глас, сериозно. Желанието трябва да е добре обмислено и формулирано. В съзнанието си държим образа му и го „подклаждаме“ с чувство – стараем се да го преживеем, да го изпитаме, да усетим как ще се чувстваме, когато това желание се е изпълнило. Изричаме следното заклинание:

Бог на помощ! Моля за Висша подкрепа за изпълняване на моето желание. Нека то стане реалност и се прояви в материалния свят. Помощта на Бог идва по неведоми пътища. Тя стига и при мен, защото я желая и защото се отварям, за да я приема. Нека бъде Господнята воля, нека желанието ми се осъществи по Божествен начин. Амин!

Събираме краищата на кърпата и ги завързваме на възелче. Тази кърпа вече има магическа сила. Пазим я никой да не я види и да не я докосва. Носим я в себе си, нека винаги е в нас – и навън, и в леглото. После, когато докосваме кърпата, визуализираме желанието си и благодарим на Бог, заради това, че той ни е дарил с мечтаното.

А ето и една практика, която изисква по-голямо вложение на енергия. В неделен ден отидете на някое силно енергийно място – древни светилища, пещери, в които са се извършвали ритуали. Нашата страна е пълна с такива – Белинташ, Бегликташ, пещерите – утроби, Небеска, Индипасха… Това са места, на които от хилядолетия хората ходят, за да отправят молитвите си, да изпросят помощта на висшите сили и в крайна сметка – да материализират желанията си. Правят го и сега. Ако не сте се докосвали до тях, ще се шашнете колко са посещавани.

Изберете за ритуала неделен ден, да е слънчев, за да ви облива директно енергията. Занесете дар на мястото – хляб, плодове, монети или някой предмет, който много обичате, но сте готови да го дарите в името на желанието си. На такива места само се внася, но не се изнася. Нищо от оставеното от хората не пипайте и не взимайте. Особено се пазете от закачени и висящи във въздуха дрехи. Те са напоени с болестите и мъките на хората, които са оставили там. В случай че  желанието ви е здраве, може да закачите своя дреха, с която сте преспали три нощи поред.

Обърнете се към слънцето и се вглъбете в себе си. Възпроизведете в съзнанието желания резултат. Отправете гореща молитва по начина, който ви казах преди малко. Думите може да заимствате от другите ритуали или да си ги съчините на място. Може предварително от къщи да си напишете своя молитва. Потърсете помощта на архангелите, Богородица, Исус или друга светла сила. След молитвата полежете на мястото и оставете слънцето да ви облива и изпълва с енергията си. Изпразнете главата, не мислете за нищо, дори за желанието си. Медитирайте или поспете. Ако не можете – само постойте, за да попиете енергията на мястото.

Накрая, преди да станете и все още със затворени очи, протегнете ръка и опипайте наоколо. Вземете това, на което попаднете – камъче, шишарка, стрък цвете, листо, парче кора, нещо такова. Отнесете го с вас като талисман и символ на извършения ритуал. Ако е растение, завийте го в целофан, за да не се разпадне. Носете си талисманчето, докато се изпълни вашето желание. Когато то стане факт, го хвърлете по течението на река. Ако трябва пак да пътувате до река, намерете река. Но не пропускайте този завършек на магическия ритуал. Той ще прекъсне енергийната връзка и ще стабилизира резултата.

Ползи от професионалната магия

– С какво вашата магия е по-добра от тези, които аматьорите правят?

ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

„Аматьорската“ магия е като напипване в тъмното – човек никога не е сигурен какво точно ще постигне

– Винаги е за предпочитане една работа да се свърши от професионалист, отколкото от аматьор. И в магията е така, даже двойно повече, отколкото в ежедневни неща. Не е беда, ако се самоподстрижеш накриво, но е беда да оплескаш магически ритуал.  При мен няма такива грешки, а и аз винаги избирам най-подходящата за случая и за човека техника. Познавам и ползвам различни магически традиции, прилагам вуду, амулети, заклинания и други практики – арсеналът ми е наистина богат. Освен това имам опит от хилядите хора, на които съм помогнала. Зная много точно кое действие до какъв резултат води. Не на теория, не прочетено в интернет, а точно и конкретно – изпробвано.

– Откога се правят ритуали за сбъдване на желания, за какви традиции говориш?

– Правят се откакто се е появил човекът. Хилядолетни са традициите. Но всяка култура има свои особености. Едни са ритуалите при шаманите, други – в Кабала, трети – във Вуду и така нататък.

Особености на ритуалите в различните религии и култури

– С какво се различават ритуалите при древният шаманизъм?

– Шаманизмът е цяла система от знания за това как е устроен светът. Обредите на шаманите са психотехники за преобразяване на света и човека по законите на вселенската хармония. Знанието при тях не се разпространява свободно, а само чрез избраници. Но ние сме взели някои неща – например свещите.

Шаманите непрекъснато следят за знаците на Духа, за да се ориентират в невидимия свят. Например перото, паднало пред краката ви, е мощен защитен талисман, дарен от небето. Речните камъни са заредени с магическа енергия. Шаманите учат, че ако искаш да получиш благодат, откажи се да вредиш.

– А какво казва Кабала за сбъдването, има ли техники?

– Според Кабала човек материализира желанията си, когато постигне вътрешно равновесие. От тази система сме взели ритуалите с червен конец, сигурно сте чували. Кабалистите вярват, че червената нишка всъщност е канал за висша енергия, която ни свързва директно с Небето. Затова тя изменя живота и съдбата и помага за сбъдване на желанията.

Червената нишка се слага на лява ръка и самата тя е енергийно заредена. Зареждането идва от любим и изцяло положително настроен към нас човек, както и от нашето желание. Енергиите се „внедряват“ при завързването на седем или 77 възела.

Желания по Коледа

– Всички си пожелават нещо по Коледа. То сбъдва ли се?

– Понякога се сбъдва. Зависи дали е отправено искрено и горещо желание или е направено ей така, като част от коледната практика. По Рождество изтъняват преградите между нашия и небесния свят и имаме много по-директна връзка. Мощният егрегор на Коледата се включва и също помага с енергията си. Коледа е прекрасно време за провеждане на ритуали за сбъдване на желания.

Един от тях е в нощта на Коледа, когато изгреят звездите, да се излезе на открито и да се отправи желанието – на висок глас, от чисто сърце.

Ритуал за привличане на пари на Коледа: излезте на открито в 03:00 часа през нощта, вдигнете ръце към небето и кажете на глас:

Отвори се, Небе свято, и прати ми благодат!

Дай ми щастие безмерно и желаното на този свят!

Колкото звездички на небето, толкова парички в портмонето!

Обещайте на глас да дарявате на Вселената по един лев от всеки 10, които сте получили като дар от неизвестни и нечакани източници.

Друга техника – на Рождество преди сън запишете на лист най-свидното си желание, сгънете и сложете на перваза на прозореца. Запалете свещ, за да дадете знак на ангелите, че в този дом са очаквани пратеници и посредници.

Връзка между зодията и сбъдването на желанията

ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

Всичко във Вселената е обвързано, защото всичко е енергия. При ритуалите най-добре е да се ползва познатата и близка енергия

– Има ли връзка между зодията на човека и сбъдването на желанията му?

Зодиакалните знаци са управлявани от различни стихии. Знаем за въздушните, огнените, земните и водните знаци. С тези стихии съответните знаци кореспондират по-добре. Затова ако избират техника за ритуал с участието на тяхната си стихия, тя ще им помага и ще усилва ефекта. Така например на огнените знаци приляга да пишат желания и да ги горят, водните знаци по-добре работят с реки и морета, могат да им поверяват желанията си. Въздушните зодии пускат желанията си по въздуха към небето. За тях е подходящо да изричат на висок глас тайните си и да ги поверяват на ветровете. За земните зодии прилягат техниките със закопаване в земята.

– С какво новолуние помага при сбъдването на желание?

Пълнолуние и новолуние са особени моменти от хода на луната, които са намагнетизирани със специфична енергия. Новите неща се започват на новолуние, за да растат и укрепват заедно с нарастването на лунния диск. От пълнолуние нататък „топим“ нежеланите неща от живота си. Луната е голям съюзник в магическите ритуали. Тя участва не за красота или като декор, а наистина помага с енергия.

Ритуали с вода

– А защо в много ритуали се използва вода?

– Водата пречиства и водата променя структурата си, кодирайки в себе си енергийни форми. Водата поема и запазва желанието ни, давайки му по-дълъг живот от отлетелите думи. Тя е като кристала – книга, на която се пише, само че се енергизира по-лесно. Светената вода е пример, мълчаната вода в народната ни традиция. Почти няма ритуал без вода, тя е помощник. Накрая на магическите действия също се ползва вода. Магическите предмети се хвърлят по течението, за да бъдат отнесени и да не се върнат. На водата се предават неща, които не желаем. Ако ни е сторена магия, пак там ще хвърлим намереното – в течаща вода. Въобще без вода магическата практика е почти немислима.

– Как се сбъдва желание с чаша вода?

– Водата, на която сме доверили желанието си, ще го запази за дълго. Ще го излъчва към Вселената непрекъснато вместо нас. Ако поставим чаша със заредена вода до главата си, ще ни въздейства на подсъзнанието и ще ни помогне да получим пожеланото.

Желанията се предават на водата устно и писмено. Тя ги поема от лист хартия – потопен в нея или  поставен под дъното на чашата. Например напишете желанието си с 1-2 думи на листче, вземете светена вода в стъклен съд и затиснете с него листчето. Дръжте това на видно място у вас и всеки път, минавайки, дозареждайте енергийно водата и листчето – като оправяте любов, благодарност, припомняте и визуализирате желанието.

Съществуват различни модификации на описания ритуал – с потъркване на чашата, с държането й между ръцете и т.н. Човекът отдаван е разбрал, че водата е най-големия му съюзник в изпълнението на съкровените му желания.

ритуали, практики и молитви за сбъдване на желание за любов, пари, успех, семейство, здраве

Амулети за изпълняване на желания – първият привлича пари, вторият – любов

Амулети са сбъдване на желания

– Зная, че уважаваш амулетите и правиш такива за нуждаещите се?

– Амулетът като водата кодира в себе си желанието на човека и му помага да го получи. Специално изработвам амулети с такава цел. Те са представени в онлайн магазина ми. Има амулет с червена нишка (стана дума за силата й), за привличане на любов, за финансово благополучие. Има талисмани за изобилие, за късмет, за благополучие. Освен че са много красиви – прекрасни бижута и аксесоари, те са направени така, че да са винаги с нас и да ни помагат и подкрепят в желанията ни.

Връзка с Каролина

– Как да се свържем с теб за персонална помощ?

– По телефона: 0898999010 или 090063008 с код 10.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.